Jak přidat zvýrazňující efekty

Kromě vstupní a výstupní efekty, Mango AM také nabízí knihovnu efektů zdůraznění, které můžete aplikovat na obrázky, tvary, texty, postavy a jakékoli další objekty, které jste přidali na plátno.

1. Vyberte objekt, na kterém chcete pracovat.

2. Na časové ose vybraného objektu klikněte na tlačítko „+“ pro přidání efektu zvýraznění.

Poznámka: Před výběrem efektu zdůraznění můžete umístit ukazatel myši na každý z efektů a zobrazit náhled.

V níže uvedeném příkladu byl na obraz aplikován efekt zvýraznění „Stará televizní obrazovka“.

Chcete-li přidat více zdůrazňujících efektů

Kliknutím na tlačítko „+“ přidáte další efekty zvýraznění.

cs_CZČeština