Změna neprůhlednosti/průhlednosti objektu

Vlastnost opacity řídí neprůhlednost/průhlednost objektu. Čím nižší je hodnota, tím je objekt průhlednější.

100% neprůhlednost = plně viditelné

Průhlednost 100% = plně neviditelná

Podívejte se na níže uvedený příklad.

Chcete-li upravit neprůhlednost objektu

1. Vyberte požadovaný objekt na plátně a poté můžete změnit krytí na pravém panelu.

2. Existují 3 způsoby, jak upravit neprůhlednost:

(1) Pomocí myši klikněte a přetáhněte posuvník pro úpravu krytí.

Ve výchozím nastavení je neprůhlednost nastavena na 100%, což znamená, že objekt je zcela neprůhledný. V příkladu níže uvidíte neprůhlednost objektu

změna z 100% na 0% (zcela transparentní).

(2) Najeďte myší na hodnotu krytí % a zobrazí se dvojitá šipka.

Podržte levé tlačítko myši a táhněte doleva nebo doprava.

V níže uvedeném příkladu je neprůhlednost nastavena na 42%. 

(3) Klikněte na hodnotu krytí % a změňte číslo na požadovanou hodnotu krytí.

V níže uvedeném příkladu je neprůhlednost nastavena na 60%. 

cs_CZČeština