יישור אובייקטים

לאחר הוספת אובייקטים שונים לקנבס, תוכל להשתמש בכלי היישור כדי ליישר ולהפיץ אובייקטים בקלות.

כדי ליישר שני אובייקטים או יותר

1. בחר את האובייקטים שברצונך ליישר. כדי לבחור אובייקטים מרובים, החזק את המקש לחוץ מִשׁמֶרֶת מקש בזמן שאתה לוחץ.

2. בחר את בקרת היישור הרלוונטית בהתאם לצרכים שלך.

בדוגמה למטה, שלושה אובייקטים מיושרים לשמאל:

לפזר חפצים באופן שווה

אתה יכול לפזר אובייקטים אופקית או אנכית כדי לרווח ביניהם במרחק שווה.

1. בחר את האובייקטים שברצונך ליישר. כדי לבחור אובייקטים מרובים, החזק את המקש לחוץ מִשׁמֶרֶת מקש בזמן שאתה לוחץ.

2. בחר "מרווח אנכי שווה" או "מרווח אופקי שווה", והאובייקטים יתפזרו באופן שווה.

he_ILעִבְרִית