Jak usunąć akcje obiektu

Możesz usunąć akcję, korzystając z następujących metod:

1. Usuń akcję klawiszem DEL.

Na osi czasu obiektu zaznacz akcję, którą chcesz usunąć i naciśnij klawisz DEL na klawiaturze. Akcja zostanie usunięta.

2. Usuń akcję za pomocą ikony kosza.

Wybierz lub najedź kursorem na działanie, które chcesz usunąć. Pojawi się ikona kosza. Kliknij ikonę kosza, aby usunąć akcję.

3. Usuń akcję za pomocą menu prawego przycisku myszy.

Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy akcję, którą chcesz usunąć > Wybierz „Usuń akcję” z menu. Wybrana akcja zostanie usunięta.  

Notatka: 

Możesz przytrzymać klawisz Shift/Ctrl, aby zaznaczyć wiele akcji obiektu i usunąć je.

Jeśli usuniesz efekt wejścia obiektu, obiekt i wszystkie jego działania zostaną całkowicie usunięte.

Aby cofnąć czynność, możesz kliknąć strzałkę Cofnij na pasku narzędzi lub kliknąć Edycja > Cofnij.

pl_PLPolski