Zmiana krycia/przezroczystości obiektu

Właściwość opacity kontroluje krycie/przezroczystość obiektu. Im niższa wartość, tym bardziej przezroczysty jest obiekt.

Krycie 100% = w pełni widoczne

100% przezroczystość = w pełni niewidoczna

Spójrz na poniższy przykład.

Aby dostosować krycie obiektu

1. Wybierz żądany obiekt na płótnie, a następnie możesz zmienić krycie na panelu po prawej stronie.

2. Istnieją 3 metody dostosowania krycia:

(1) Kliknij myszą i przeciągnij suwak, aby dostosować krycie.

Domyślnie krycie jest ustawione na 100%, co oznacza, że obiekt jest całkowicie nieprzezroczysty. W poniższym przykładzie zobaczysz krycie obiektu

zmiana z 100% na 0% (całkowicie przezroczysta).

(2) Najedź kursorem myszy na wartość krycia %, a wyświetli się dwukierunkowa strzałka.

Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij w lewo lub w prawo.

W poniższym przykładzie krycie jest ustawione na 42%. 

(3) Kliknij wartość krycia % i zmień liczbę na żądaną wartość krycia.

W poniższym przykładzie krycie jest ustawione na 60%. 

pl_PLPolski