Kako dodati učinke vstopa in izstopa

Mango Animation Maker ponuja izbor vstopnih in izstopnih učinkov, ki jih lahko uporabite za slike, oblike, besedila, znake in vse druge predmete, ki ste jih dodali na platno.

Za uporabo vstopnega učinka na predmet

1. Izberite predmet. Časovnica izbranega predmeta bo označena.

2. Na izbrani časovnici dvokliknite blok Vhodni učinek, izberite vstopni učinek in kliknite »V redu«.

Opomba: Preden izberete vhodni ali izhodni učinek, se lahko s kazalcem miške pomaknete nad vsakega od učinkov za predogled.

V spodnjem primeru deček zdrsne na platno.

Če želite predmetu uporabiti izhodni učinek

1. Izberite predmet. Časovnica izbranega predmeta bo označena.

2. Na izbrani časovnici dvokliknite blok Exit Effect, izberite izhodni učinek in kliknite »OK«.

V spodnjem primeru deček zdrsne navzdol in zbledi na platnu.

sl_SISlovenščina