วิธีเปลี่ยนเลเยอร์ของวัตถุ

ในระหว่างกระบวนการของโปรแกรม บางครั้งวัตถุบางอย่างถูกปกคลุมด้วยวัตถุอื่น และคุณต้องการวางไว้ข้างหน้า จะบรรลุได้อย่างไร วิธีการเฉพาะมีดังนี้

1> เลือกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนเลเยอร์ จากนั้นคลิกแท็บ "นำไปด้านหน้า" บนแถบเครื่องมือด้านบน จากนั้นวัตถุจะเลื่อนขึ้นหนึ่งเลเยอร์ 

หรือคุณสามารถคลิก "นำไปด้านบนสุด" จากนั้นวัตถุจะถูกนำไปยังส่วนหน้าสุด

2> เลือกวัตถุบนผืนผ้าใบ เปลี่ยนเลเยอร์โดยตรงโดยพิมพ์ตัวเลขในแถบเครื่องมือด้านขวา

thไทย