จัดเรียงฉากใหม่

ง่ายต่อการจัดเรียงฉากของวิดีโอแอนิเมชั่นใน Mango Animation Maker ดูวิธีการ:

1. เลือกฉาก > คลิกไอคอน “เลื่อนฉากที่เลือกขึ้น” หรือ “เลื่อนฉากที่เลือกลง”

2. ลากและย้ายฉากไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม

thไทย