เริ่มสร้าง การตั้งค่าเอฟเฟกต์แอนิเมชั่น การตั้งค่าฉาก การตั้งค่ามัลติมีเดีย การตั้งค่าไทม์ไลน์ การตั้งค่าผ้าใบ เผยแพร่และแบ่งปัน ปัญหาที่ทราบใน AM
thไทย