Cách thay đổi hành động

Cách thay đổi hành động #

Mango WM cho phép bạn thay đổi hành động một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

Cách 1:

1. Nhấp đúp chuột vào hành động bạn muốn thay đổi trên Dòng hành động.

2. Chọn một hành động khác trong cửa sổ bật lên.

3. Nhấp vào “Xác nhận”.

Cách 2:

1. Nhấp chuột phải vào hành động bạn muốn thay đổi trên Dòng hành động.

2. Nhấp vào “Chỉnh sửa hành động”.

3. Chọn một hành động khác trong cửa sổ bật lên.

4. Nhấp vào “Xác nhận”.

viTiếng Việt