Cách thêm đối tượng mới giữa hai hành động

Bạn có thể thêm các đối tượng mới giữa hai hành động một cách nhanh chóng. Các bước thực hiện như sau:

1. Trên Dòng hành động, nhấp chuột phải vào khoảng trống giữa hai hành động.

2. Chọn “Chèn đối tượng” trên menu.

Bạn có thể chèn hình ảnh, văn bản, video hoặc công thức tùy theo nhu cầu của mình.

viTiếng Việt