Cách thêm hiệu ứng văn bản

Văn bản giúp bạn làm rõ các điểm chính trong video hoạt hình. Trong Mango Animation Maker, bạn có thể áp dụng các hiệu ứng văn bản khác nhau để làm nổi bật văn bản của mình.

1. Nhấp vào tab “Văn bản” trên thanh công cụ bên phải để thêm văn bản. Một dòng thời gian tương ứng sẽ được thêm vào.

Ghi chú: nhấp chuột nơi đây để tìm hiểu thêm về cài đặt văn bản.

2. Chọn văn bản bạn muốn tạo hiệu ứng động và nhấp đúp vào khối Hiệu ứng.

3. Nhấp vào “Hiệu ứng văn bản”, chọn một hiệu ứng văn bản và nhấp vào “OK”.

Ghi chú: Trước khi chọn hiệu ứng chữ, bạn có thể di chuột vào từng hiệu ứng để xem trước. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn nâng cao của hiệu ứng.

Ví dụ về hiệu ứng văn bản:

viTiếng Việt