Cách thêm phông chữ mới

Có hai loại phông chữ trong Mango Animation Maker, phông chữ của thiết bị của bạn và phông chữ của mẫu. Nếu bạn muốn thêm một phông chữ mới, hãy làm theo các bước dưới đây.

Bước 1. Cài đặt phông chữ mới của bạn.

Sau khi tải một phông chữ mới từ trang web, bạn cần dán nó vào thư mục phông chữ trong máy tính của bạn.

Bước 2. Mở hoặc khởi động lại Mango Animation Maker.

Bước 3. Nhấp vào tab “Văn bản” trên thanh công cụ bên phải, sau đó tìm kiếm phông chữ bạn vừa cài đặt. Sau đó, bạn có thể đặt phông chữ.

viTiếng Việt