Cách thêm hiệu ứng trang trí vào hình ảnh

Chỉ thêm các bộ lọc vào một hình ảnh có thể quá đơn giản, chúng ta có thể thử thêm hiệu ứng trang trí vào hình ảnh để tăng vẻ đẹp cho nó. Mango Animation Maker cho phép bạn thêm hiệu ứng trang trí vào hình ảnh của mình và bạn cũng có thể thiết kế hình dạng hiệu ứng trang trí của riêng mình.

1. Chọn một hình ảnh trên canvas>nhấp vào “Decoration Effect” trên thanh công cụ bên phải>chọn một hình dạng trang trí.

2. Tùy chỉnh hiệu ứng trang trí. Bạn có thể điều chỉnh trọng lượng, chiều cao của hình dạng và phạm vi của hình ảnh.

3. Nếu bạn muốn tạo hình dạng của riêng mình, hãy nhấp vào “Tùy chỉnh”, sau đó nhấp vào “+” để chọn một hình dạng từ thiết bị của bạn.

viTiếng Việt