• Xoay một đối tượng

  Để xoay một đối tượng trên canvas: 1. Chọn đối tượng. 2. Di chuột qua núm xoay. 3. Nhấn giữ…

 • Nhóm các đối tượng trên Canvas

  Nhóm các đối tượng có thể giúp bạn tạo video hoạt hình hiệu quả hơn. Sau khi các đối tượng được nhóm lại, bạn có thể chỉnh sửa chúng tại…

 • Căn chỉnh đối tượng

  Sau khi thêm các đối tượng khác nhau vào canvas, bạn có thể sử dụng công cụ căn chỉnh để dễ dàng căn chỉnh và phân phối các đối tượng. ĐẾN…

 • Thay đổi Độ mờ/Độ trong suốt của Đối tượng

  Thuộc tính opacity kiểm soát độ mờ đục/độ trong suốt của một đối tượng. Giá trị càng thấp, đối tượng càng trong suốt. 100%…

 • Sắp xếp đồ vật

  Mango AM cung cấp cho bạn khả năng sắp xếp các đối tượng theo một thứ tự cụ thể. Nếu các đối tượng chồng lên nhau, lớp sẽ…

 • Thay đổi khẩu phần máy ảnh (Tỷ lệ khung hình)

  Tỷ lệ máy ảnh xác định kích thước canvas của bạn và cách video của bạn sẽ được hiển thị sau khi xuất bản. Mango AM cho phép…

viTiếng Việt