• Cách khôi phục máy ảnh

  Các phần tử trên canvas có thể được phóng to và thu nhỏ vô hạn. Bạn có thể nhấp vào [Cài đặt văn bản] để đặt…

 • Cách đặt tỷ lệ máy ảnh

  Trên canvas, bạn có thể đặt tỷ lệ máy ảnh là 16:9 hoặc 9:16 hoặc bạn có thể tùy chỉnh tỷ lệ máy ảnh.…

 • Cách sử dụng tính năng Offset

  Nhấp vào [Cài đặt văn bản] trên canvas và bạn có thể kéo điểm để đặt độ lệch phông chữ.

 • Cách chia và sửa văn bản

  Thêm các biểu tượng vào văn bản có thể làm cho nó hấp dẫn hơn. Bạn có thể sửa hoặc tách văn bản để điều chỉnh…

viTiếng Việt