Thêm hiệu ứng chuyển tiếp giữa các cảnh

Nhiều hiệu ứng chuyển tiếp được cung cấp để làm cho video hoạt hình của bạn mượt mà và tự nhiên hơn. Kiểm tra các bước để biết cách thêm hiệu ứng chuyển tiếp giữa các cảnh.

1. Bấm “+” > Chọn hiệu ứng chuyển tiếp > Sửa đổi hiệu ứng chuyển giao > Bấm “OK”

2. Sau khi thêm hiệu ứng chuyển tiếp, bạn có thể nhấp vào biểu tượng “phát” bên dưới cảnh để xem trước.

viTiếng Việt