Thêm nhạc nền

Nhạc nền có ý nghĩa rất lớn đối với video hoạt hình. Dưới đây là các bước để thêm nhạc nền trong Mango Animation Maker.

1. Nhấp vào tab “Nhạc nền” > Nhấp vào “Thêm âm thanh” > Chọn âm thanh từ tệp cục bộ 

2. Nhấp vào “Chuyển mã ngay bây giờ” 

3. Chỉnh sửa âm thanh theo ý muốn

Có 2 cài đặt để chỉnh sửa nhạc nền: “Cài đặt âm thanh” và “Cài đặt nâng cao”. 

<1> Nhấp vào biểu tượng “Chỉnh sửa”. Cửa sổ “Cài đặt âm thanh” bật lên.

Trong “Trình chỉnh sửa âm thanh”, bạn có thể tắt tiếng, cắt bỏ, sao chép, xóa âm thanh và điều chỉnh âm lượng.

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào “Cài đặt giọng nói” để thay đổi kiểu giọng nói dựa trên nhu cầu của bạn.

Thay đổi các thông số nếu cần > Nghe âm thanh > Bấm “Lưu”

<2>Cài đặt nâng cao

Trong “Cài đặt nâng cao”, bạn có thể thay đổi các tham số để quyết định thời điểm bgm bắt đầu, kết thúc, tăng dần và tắt dần, đánh dấu vào “Is Loop” khi âm thanh ngắn hơn video và đánh dấu vào “Có giảm âm lượng của âm thanh hay không Đồng bộ hóa” nếu bạn có bản ghi hoặc hiệu ứng âm thanh cho video của mình.

Lưu ý: Nếu bạn đánh dấu vào “Có Giảm Âm Lượng Đồng Bộ Hóa Âm Thanh” rồi xuất bản video hay không, nhạc nền sẽ tự động bị tắt khi có bản ghi hoặc hiệu ứng âm thanh.

viTiếng Việt