Ingangs-/uitgangseffecten toevoegen

Mango WM biedt een flexibele bibliotheek met ingangs- en uitgangseffecten die u kunt toepassen op afbeeldingen, teksten, vormen, bijschriften en andere objecten

je hebt toegevoegd aan het canvas.

Een ingangseffect toepassen op een object

1. Voeg een object toe aan het canvas. Een bijbehorend ingangseffectblok wordt toegevoegd aan de actielijn.

2. Dubbelklik op het blok Ingangseffect van het object.

3. Selecteer een ingangseffect in het pop-upvenster en klik op "Bevestigen".

Opmerking: voordat u een ingangs- of uitgangseffect selecteert, kunt u op elk van de effecten klikken om er een voorbeeld van te bekijken.

In het onderstaande voorbeeld glijdt een boom omlaag naar het canvas.

Een exit-effect toepassen op een object

1. Voeg een object toe aan het canvas. Een bijbehorend ingangseffectblok wordt toegevoegd aan de actielijn.

2. Klik op de knop "+" op de actielijn van het object.

3. Klik op "Exit Effect" in het pop-upvenster > selecteer een exit-effect > klik op "Bevestigen".

Opmerking: u kunt ook met de rechtermuisknop op de actielijn van het object klikken en "Actie toevoegen" in het menu selecteren om een exit-effect toe te voegen.

In het onderstaande voorbeeld wordt de boom van het canvas gewist.

Ingangs-/uitgangseffecten toepassen op bijschriften

1. Klik op de knop Onderschrift om een onderschriftregel toe te voegen.

2. Klik op de knop "+" om een bijschrift toe te voegen.

3. In het deelvenster Bijschrift kunt u ingangs- en uitgangseffecten toepassen op het bijschrift.

In het onderstaande voorbeeld schuift het bijschrift naar binnen en rolt het uit het canvas.

nl_NLNederlands