Tôi có thể tùy chỉnh phông chữ không

Tất nhiên, Mango Text Video Maker cho phép người dùng tùy chỉnh phông chữ của văn bản. Dưới đây là các bước:

1. Cài đặt phông chữ.

Nhấp chuột phải vào phông chữ và chọn [Cài đặt].

2. Tải phông chữ.

Sau khi mở Mango Text Video Maker, nhấp để chọn văn bản. Sau đó, nhập tên phông chữ vào hộp tìm kiếm để tìm kiếm và nhấp để tải phông chữ này.  

3. Sử dụng phông chữ.

Sau khi phông chữ được tải, bạn có thể sử dụng phông chữ này.

viTiếng Việt