Kako dodati efekte naglašavanja

Osim na učinci ulaza i izlaza, Mango AM također nudi biblioteku efekata naglašavanja koje možete primijeniti na slike, oblike, tekstove, znakove i sve druge objekte koje ste dodali na platno.

1. Odaberite objekt na kojem želite raditi.

2. Na vremenskoj traci odabranog objekta kliknite gumb "+" za dodavanje efekta isticanja.

Bilješka: Prije odabira efekta naglašavanja, možete prijeći pokazivačem iznad svakog od efekata za pregled.

U donjem primjeru, na sliku je primijenjen efekt naglašavanja "Stari TV ekran".

Za dodavanje višestrukih efekata naglašavanja

Pritisnite gumb "+" za dodavanje više efekata naglašavanja.

hrHrvatski