Podesite trajanje efekta animacije

Nakon primjene efekta animacije na objekt, možete podesiti trajanje objekta povlačenjem lijevog ili desnog ruba trajanja objekta na željeno vrijeme. Koraci su u nastavku:

1. Odaberite objekt. Vremenska crta objekta bit će istaknuta.

2. Povucite lijevi ili desni rub trajanja objekta do željenog vremena. 

hrHrvatski