Zmiana proporcji aparatu (współczynnika proporcji)

Współczynnik kamery określa rozmiar płótna i sposób wyświetlania wideo po opublikowaniu. Mango AM umożliwia łatwą zmianę proporcji aparatu do różnych zastosowań.

1. Utwórz nowy projekt lub otwórz istniejący obiekt.

2. Kliknij przycisk „9:16”, „16:9” lub „Custom camera ration” obok płótna, aby zmienić proporcje.

Współczynnik 16:9 (domyślny):

9:16 Stosunek :

Stosunek 1:1:

Niestandardowy współczynnik kamery

Kliknij przycisk „Niestandardowa porcja aparatu”, wybierz porcję i kliknij „Zastosuj”.

pl_PLPolski