Přidat titulky

Tato pasáž hovoří o tom, jak přidat titulky pro vysvětlující video třemi způsoby.

<1> Klikněte na záložku „Titulky“ > Klikněte na „Přidat titulky“ > Vložit titulky

<2> Klikněte na záložku „Titulky“ > Klikněte na „+“ na časové ose titulků > Vložit titulky

<3> Klikněte na záložku „Titulky“ > Klikněte na „Importovat titulky“ > zvolte „importovat všechny scénáře“ nebo „importovat aktuální scénář“ > V rozevíracím okně vyberte místní soubor (podporované typy: utf, srt, lrc, txt , amzm)

Po přidání titulků existují 2 způsoby úpravy titulků.

<1> Klikněte na titulek, který chcete upravit na časové ose titulků. Sloupec Titulek se zobrazí na pravé straně a můžete:

  • Přidejte efekt vstupu a výstupu
  • Změňte nastavení písma, jako je písmo, velikost, barva atd.
  • Použijte WordArt a změňte barvu jeho ohraničení, barvu obrysu a tloušťku obrysu
  • Změňte barvu pozadí a alfa
  • Upravte polohu

<2> Dvakrát klikněte na titulky na časové ose titulků a poté titulky ve vyskakovacím okně upravte.

cs_CZČeština