Seskupování objektů na plátně

Seskupování objektů vám může pomoci efektivněji vytvářet animovaná videa. Jakmile jsou objekty seskupeny, můžete je současně upravovat.

Objekty můžete seskupit dvěma způsoby:

1. Klepněte na objekt na plátně > Podržte tlačítko Posun a kliknutím vyberte jiné objekty.

2. Vyberte časovou osu prvního objektu > Podržte stisknuté tlačítko Shift/Ctrl pro výběr dalších časových os.

Chcete-li ponechat objekty skupiny pohromadě, klikněte na ikonu „Komponenty skupiny“ vedle obdélníku. Časové osy objektů skupiny budou spojeny do jedné.

Upravit objekty skupiny

Jakmile jsou objekty seskupeny, můžete na plátně provádět následující akce:

1. Změňte velikost nebo přesuňte skupinu.

2. Zkopírujte objekty skupiny.

3. Smažte celou skupinu.

4. Točit se skupina.

5. Přidejte animaci do celé skupiny.

Oddělit objekty

1. Klikněte na plátno mimo obdélník.

2. Pokud jste použili tlačítko „Seskupit komponenty“, klikněte na tlačítko „UnGroup“ pro oddělení objektů.

Poznámka: Po seskupení objektů budou některá pokročilá nastavení na pravém panelu deaktivována. Například obrázek a textové pole seskupené dohromady mohou změnit pouze krytí.

cs_CZČeština