Cách sử dụng khung lớp

Khung lớp là khung trong đó lớp của nhân vật thay đổi. Thêm khung lớp trong dòng thời gian cho phép bạn thêm biểu thức vào nhân vật của mình và cho phép thay thế lớp. Một khung lớp cho phép thay thế nhiều lớp.

Sau đây là phần hướng dẫn cách thêm và chỉnh sửa layer frame.

Di chuyển đầu phát đến bất kỳ vị trí nào > nhấp vào [Lớp] trong rãnh lớp > nhấp vào khung lớp > nhấp đúp vào bất kỳ lớp nào của nhân vật để thay thế vật liệu lớp.

Sau đây là những ứng dụng thực tế của khung lớp. Bấm để xem:

Làm thế nào để thêm các biểu cảm trên khuôn mặt như nháy mắt và nói chuyện?

Làm cách nào để thay đổi màu tóc của nhân vật ở chế độ hoạt hình?

Làm cách nào để thay thế một số lớp của nhân vật trong chế độ hoạt hình?

viTiếng Việt