Cách thay đổi màu tóc của nhân vật trong chế độ Animate

Ở chế độ hoạt hình, nhấp đúp vào lớp tóc;

Nhấp vào [Thay đổi màu] trong cửa sổ bật lên [Thay thế lớp] > [Chọn màu màn hình] > [Chọn màu mới] > chọn một màu > [OK].

viTiếng Việt