Cách thay đổi bàn tay

Trong Mango WM, bạn có thể thay đổi và tùy chỉnh bàn tay của các hiệu ứng SVG Sketch, Hand Drawing, Sketch và Hand Writing.

Bạn có thể chọn từ một loạt các bàn tay và bút, hoặc nhập nội dung của riêng bạn và Mango WM sẽ tạo hoạt ảnh cho bạn.

Các bước thực hiện như sau:

1. Thêm một đối tượng vào canvas. Một khối Hiệu ứng Lối vào tương ứng sẽ được thêm vào Dòng Hành động.

2. Nhấp đúp vào khối.

3. Chọn hiệu ứng hoạt hình bàn tay > Trong Tùy chọn nâng cao, nhấp vào hình thu nhỏ của bàn tay để thay đổi bàn tay.

4. Chọn một bàn tay và nhấp vào “OK”.

Ghi chú: Để nhập các tay bổ sung, hãy nhấp vào “Thêm hình ảnh cục bộ” để nhập.

Hiệu ứng vẽ tay tùy chỉnh:

viTiếng Việt