Cách xóa hành động đối tượng

Bạn có thể xóa một hành động bằng các phương pháp sau:

1. Xóa một hành động bằng phím DEL.

Trên dòng thời gian của đối tượng, chọn thao tác muốn xóa và nhấn phím DEL trên bàn phím. Hành động sẽ bị xóa.

2. Xóa một hành động có biểu tượng thùng rác.

Chọn hoặc di chuột qua hành động bạn muốn xóa. Một biểu tượng thùng rác sẽ xuất hiện. Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa hành động.

3. Xóa một hành động bằng menu chuột phải.

Chọn và nhấp chuột phải vào hành động bạn muốn xóa > Chọn “Xóa hành động” trên menu. Hành động đã chọn sẽ bị xóa.  

Ghi chú: 

Bạn có thể giữ phím Shift/Ctrl để chọn nhiều hành động của đối tượng và xóa chúng.

Nếu bạn xóa hiệu ứng lối vào của một đối tượng, thì đối tượng đó và tất cả các hành động của nó sẽ bị xóa hoàn toàn.

Để hoàn tác tác vụ, bạn có thể nhấp vào mũi tên Hoàn tác trên thanh công cụ hoặc nhấp vào Chỉnh sửa > Hoàn tác.

viTiếng Việt