Cách thêm hành động tay vào đối tượng

Thao tác tay làm cho video hoạt hình bảng trắng của bạn trở nên đáng nhớ hơn và khiến người xem quan tâm đến nội dung.

Trong Mango WM, có sẵn nhiều thao tác tay để bạn sử dụng.

Để thêm hành động tay vào một đối tượng

1. Thêm một đối tượng vào canvas. Một khối hiệu ứng tương ứng sẽ được thêm vào Action Line.

2. Nhấp đúp vào khối hiệu ứng để thêm hành động tay.

3. Chọn một hành động tay và nhấp vào “Xác nhận”.

Nhấp vào nút “+” nếu bạn muốn thêm nhiều hành động tay hơn.

Ghi chú: Mango WM cho phép bạn thêm các hiệu ứng vào, ra, nhấn mạnh, xóa và trang trí cho một đối tượng.

Trong mỗi phần hiệu ứng, bạn có thể chọn các loại hành động tay khác nhau và tùy chỉnh các tùy chọn nâng cao.

viTiếng Việt