Cách tạo một dự án trống mới

Bạn có thể tạo video hoạt hình bằng canvas trống. Làm theo các bước dưới đây.

1. Đăng nhập vào tài khoản Mango AM của bạn.

2. Trên Workplace, nhấp vào nút “New Project” để tạo một dự án trống mới.

Trình chỉnh sửa sẽ mở với một khung vẽ trống và bạn có thể bắt đầu tạo video Mango AM của mình.

viTiếng Việt