Cách sử dụng đường dẫn Java

Mango Animation Maker cho phép bạn nhập các bài thuyết trình PowerPoint để tạo video hoạt hình một cách nhanh chóng.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn nhập bản trình bày PowerPoint vào Mango AM, trước tiên bạn cần nhập Đường dẫn Jave.

Làm theo các bước dưới đây.

Tải xuống và cài đặt Java. Nhấp chuột nơi đây Tải về.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất thành công,

1. Xác định vị trí thư mục Java (thường là trên Tệp chương trình hoặc Tệp chương trình (x86)).

2. Nhấp vào thư mục JRE trong thư mục Java.

3. Chọn thư mục “bin”.

4. Sao chép toàn bộ đường dẫn tệp.

Ví dụ:

5. Nhấp vào nút “Chuyển đổi Powerpoint”. Cửa sổ Cấu hình đường dẫn Java sẽ được hiển thị.

Dán đường dẫn tệp đầy đủ và nhấp vào “Xác nhận”. Sau đó, bạn có thể nhập bản trình bày mong muốn (định dạng PPTX) vào Mango AM.

Nhấp chuột nơi đây để xem cách nhập bản trình bày PowerPoint.

viTiếng Việt