Cách thêm hiệu ứng nhấn mạnh

ngoài hiệu ứng lối vào và lối ra, Mango AM cũng cung cấp một thư viện các hiệu ứng nhấn mạnh mà bạn có thể áp dụng cho hình ảnh, hình dạng, văn bản, ký tự và bất kỳ đối tượng nào khác mà bạn đã thêm vào canvas.

1. Chọn đối tượng bạn muốn làm việc.

2. Trên dòng thời gian của đối tượng đã chọn, nhấp vào nút “+” để thêm hiệu ứng nhấn mạnh.

Ghi chú: Trước khi chọn hiệu ứng nhấn mạnh, bạn có thể di chuột qua từng hiệu ứng để xem trước.

Trong ví dụ bên dưới, hiệu ứng nhấn mạnh của “Màn hình TV cũ” đã được áp dụng cho hình ảnh.

Để thêm nhiều hiệu ứng nhấn mạnh

Nhấp vào nút “+” để thêm các hiệu ứng nhấn mạnh hơn.

viTiếng Việt