Định dạng tệp không hợp lệ. Tệp có thể bị hủy

Khi tôi mở dự án của mình, tôi gặp lỗi “định dạng tệp không hợp lệ. Tệp có thể bị hủy”.

dự án là bị phá hủy. Điều này có thể xảy ra trong khi lưu dự án. Bạn có thể tìm thấy dự án dự phòng như dưới đây trong thư mục sau.

Dự án sao lưu bạn tìm thấy phải ở định dạng này: tên dự án.am.bak. Vui lòng xóa “.bak” khỏi phần mở rộng tệp và bạn sẽ nhận được dự án AM.

viTiếng Việt