Cách thêm bộ lọc vào video

Thêm bộ lọc vào video có thể làm cho video trở nên sáng tạo và cá tính hơn. Mango Animation Maker cho phép bạn thêm các bộ lọc để trang trí cho video của mình.

1. Nhấp vào “Bộ lọc” trên thanh công cụ dòng thời gian> nhấp vào “+” và chọn màu của bộ lọc.

2. Điều chỉnh độ mờ của bộ lọc.

3. Nếu bạn muốn quay lại cài đặt trong suốt, chỉ cần thêm một bộ lọc nữa và đánh dấu vào “Bộ lọc trong suốt”.

viTiếng Việt