Cách thêm hiệu ứng di chuyển (Hiệu ứng hoạt hình đường dẫn chuyển động)

Hiệu ứng hoạt hình đường chuyển động rất hữu ích nếu bạn muốn di chuyển một đối tượng từ vị trí này sang vị trí khác. Hiệu ứng này sẽ làm cho video hoạt hình của bạn tương tác và thú vị hơn.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

Các bước thực hiện như sau:

1. Chọn đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng.

2. Trên dòng thời gian của đối tượng đã chọn, nhấp vào nút “+”.

3. Nhấp vào “Di chuyển” trên cửa sổ “Hiệu ứng Nhấn mạnh” và nhấp vào “OK”.

Ghi chú: bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn nâng cao của đường chuyển động theo nhu cầu của mình.

4. Chỉnh sửa đường dẫn chuyển động

Mango Animation Maker cho phép bạn tạo cả đường thẳng và đường cong.

Để tạo một đường chuyển động thẳng

Sau khi thêm hiệu ứng Di chuyển, một bản sao của đối tượng sẽ hiển thị trên canvas. Một đường chấm chấm sẽ kết nối đối tượng ban đầu và bản sao của nó.

Kéo đối tượng đến vị trí mong muốn. Mũi tên sẽ xác định hướng di chuyển.

Trong ví dụ bên dưới, ô tô đang di chuyển từ Vị trí A (vị trí bắt đầu) đến Vị trí B.

Ghi chú: để tạo nhiều vị trí cho một đối tượng, hãy nhấp vào nút “+” để áp dụng hiệu ứng Di chuyển mới. Bản sao thứ hai của đối tượng sẽ hiển thị trên canvas.

Kéo bản sao thứ hai đến vị trí mong muốn.

Lặp lại các bước nếu bạn muốn thêm các vị trí khác.

Trong ví dụ bên dưới, ô tô đang di chuyển từ Vị trí A đến Vị trí B và cuối cùng là Vị trí C.

Để tạo một đường dẫn cong

(1) Nhấp vào đường chấm chấm. Một dấu chấm sẽ xuất hiện trên canvas.

(2) Kéo dấu chấm đến vị trí mong muốn để tạo đường dẫn cong. Con đường sẽ thay đổi tương ứng. Bạn có thể thêm một số dấu chấm tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Trong ví dụ bên dưới, máy bay đang di chuyển từ Vị trí A đến Vị trí B theo một đường cong.

Ghi chú: bạn có thể di chuột qua dấu chấm và nhấp vào “Xóa” để xóa dấu chấm đó.

viTiếng Việt