Lỗi không tải dữ liệu, tải lại

Mạng của tôi tốt nhưng nó không tải được dữ liệu và yêu cầu tôi tải lại khi tôi mở phần mềm.

Nếu bạn có thể đăng nhập thành công vào trang web của chúng tôi (https://mangoanimate.com) và không tải được dữ liệu trên phần mềm, thì có thể là do tường lửa hoặc phần mềm chống vi-rút trên máy tính của bạn đang cấm phần mềm của chúng tôi truy cập vào mạng của bạn.

viTiếng Việt