Xảy ra lỗi khi tôi cố gắng nhập PPT

Cố gắng nhập PPT vào phần mềm nhưng nó báo lỗi và bị kẹt khi chuyển đổi.

  1. Nội dung của tệp PPT có thể bị thiếu nếu nó được tạo bởi phiên bản PowerPoint cũ. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng PowerPoint 2010 hoặc phiên bản mới hơn để lưu PPT của bạn.
  2. Vui lòng thử chạy phần mềm với tư cách Quản trị viên và sử dụng java8.
viTiếng Việt