Nhập bản trình bày PowerPoint

Bạn có thể nhập bản trình bày PowerPoint của mình vào Mango AM. Điều này cho phép bạn tạo một video hoạt hình một cách dễ dàng.

Trước khi nhập tệp PPT của bạn vào Mango AM, hãy đảm bảo rằng bản trình bày của bạn được lưu trong PPTX định dạng.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn nhập bản trình bày PowerPoint vào Mango AM, trước tiên bạn cần tải xuống và cài đặt Java.

Nhấp chuột nơi đây để xem cách sử dụng Đường dẫn Java.

Nhập bản trình bày PowerPoint

1. Đăng nhập vào tài khoản Mango AM của bạn.

2. Nhấp vào nút “Chuyển đổi Powerpoint”.

3. Nhập Đường dẫn Java của bạn trên cửa sổ bật lên và nhấp vào “Xác nhận”.

4. Chọn tệp PPT bạn muốn nhập và nhấp vào “Mở”.

Ghi chú: Nội dung của tệp PPT của bạn có thể bị thiếu nếu nó được tạo bởi phiên bản PowerPoint cũ.

Một số thành phần của tệp PPT gốc của bạn không được hỗ trợ, chẳng hạn như hiệu ứng âm thanh, hoạt ảnh, lối vào hoặc lối ra. Bạn có thể thêm lại chúng trong Trình chỉnh sửa Mango AM. 

5. Chọn các slide bạn muốn thêm vào dự án của mình và nhấp vào “Next”.

Sau khi nhập tệp thành công, bạn có thể sử dụng tất cả các yếu tố có sẵn trong Mango AM để nâng cao hơn nữa video hoạt hình của mình.

viTiếng Việt